ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลพบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลพบุรี  华富里府城隍庙

ตั้งอยู่ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี (ช่วงถนนปรางค์สามยอด) เชิงสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีใกล้กับวัดมณีชลขันธ์ เดิมเป็นศาลเทพารักษ์ ตั้งอยู่หน้าต้นโพธิ์ใหญ่บริเวณชุมชนท่าโพธิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างศาลตามศิลปะจีนขึ้นแทนศาลเดิม พร้อมอัญเชิญเทวรูปเจ้าพ่อหลักเมือง และเทวรูปเทพารักษ์ ตามอย่างศิลปะจีนขึ้นประดิษฐาน ถวายนามศาลตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเสี่ยอ่วงกงเบี่ย 城隍公庙

จากหลักฐานเรื่องราวที่พอบอกได้คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้สร้างขึ้นทีหลังศาลลูกศร โดยหลังจากการค้าบริเวณศาลลูกศรและถนนพระรามเติบโตขยายมาถึงตลาดท่าโพธิ์ ชาวตลาดได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแบบจีนขึ้นข้างๆ ต้นโพธิ์ริมแม่น้ำลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2502 และเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จัดสร้างต่อเติมเพื่อประยุกต์เป็นโรงเจในช่วงเทศกาลกินเจ และอัญเชิญพระพุทธปฏิมา พร้อมพระโพธิสัตว์ และเทวรูปสำคัญขึ้นประดิษฐานในห้องบูชาชั้นในถวายนามโรงเจว่า เซ่ง เต็ก ฮุก ตึ๊ง 诚德佛堂 ซึ่งหมายถึง พุทธสถานแห่งความศรัทธา โดยมีการประกอบกุศลบำเพ็ญบุญถือศีลกินเจ โปรยทานทิ้งกระจาด และกิจกรรมทางการกุศลเรื่อยมา

ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลเจ้าเก่ามีความทรุดโทรม และต่ำกว่าพื้นถนน จึงมีมติเห็นควรจัดสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดสร้างเป็นอาคารทรงจีน ๒ ชั้น ประกอบด้วยส่วนประกอบศาสนพิธีชั้นบน และพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นล่าง ประกอบพิธีตั้งเสามังกร แท่นบูชาฟ้าดิน ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สร้างสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกอบพิธีอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับแท่น เบิกพระรัศมี พระสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจีนนิกาย เจริญพระพุทธมนต์สมโภช สำเร็จเป็นศาสนสถาน อันเป็นที่พึ่งเคารพของประชาชนทั้งหลาย สืบไป

ภาพและข้อมูล : Pairoj Wang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *